Klub Strzelecki Gatling działa od czerwca 2016 roku i zrzesza już ponad 50 członków. Nasza nazwa pochodzi od popularnej „kartaczownicy Gatlinga” – jednego z prekursorów karabinu maszynowego. W odróżnieniu od poprzednich kartaczownic, wielolufowy karabin Gatlinga zapewniał dużą szybkostrzelność i łatwość ponownego ładowania. Idea powstania klubu zaczęła się od spotkania Marcina Skowrona i Andrzeja Ostrowskiego na Militarnym Szkoleniu Instruktorkim UNITED Krav Maga organizowanym w 18 Białostockim Pułku Rozpoznawczym, w wyniku którego obaj podjęli decyzję o zawiązania klubu strzeleckiego w Połczynie-Zdroju.

Pierwszym wyzwaniem dla członków KS Gatling było utworzenie strzelnicy. Współpraca z zarządzającym strzelnicą myśliwską w Łężku ( gm. Połczyn-Zdrój). zaowocowała jej modernizacją i utworzeniem dodatkowych stanowisk strzeleckich. Co najważniejsze obiekt został dostosowany do strzelań dynamicznych.

Inauguracyjne zawody strzeleckie i oficjalne otwarcie strzelnicy odbyło się przy udziale Barbary Nowak, Burmistrz Połczyna-Zdroju w dniu 17 września 2017 roku. Pani Burmistrz została członkiem honorowym naszego klubu.

Klub dba o rozwój swoich członków organizując szereg szkoleń dających możliwość zdobycia różnych uprawnień i patentu strzeleckiego. Ponadto organizujemy zawody strzeleckie, w tym zawody będące częścią Ligi Zachodniej. Posiadamy także bardzo ważną licencję klubową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień strzeleckich i wstąpieniem w szeregi naszego klubu serdecznie zapraszamy.

.


Copyright © 2016-2019 KS-GATLING.
Wszelkie prawa zastrzeżone.