Klub Strzelecki Gatling w Połczynie- Zdroju organizuje zapisy na kurs ukończony egzaminem na PATENT STRZELECKI w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.

Kurs będzie prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę, weteranów jednostek specjalnych i obejmować będzie przygotowanie do egzaminu teoretycznego i praktycznego strzelania z broni sportowej /GLOCK, WALTHER, CZ, Scorpio, UZI, AKMS, KBS Beryl, Mossberg/ na strzelnicy KS GATLING w Łężku. Będzie również możliwość uzyskania wymaganego zaświadczenia lekarskiego w miejscu egzaminu.

Kurs zakończony będzie egzaminem na patent strzelecki, który uprawnia do:
– uprawiania strzelectwa sportowego,
– wystąpienia o licencję zawodniczą,
– uzyskania pozwolenia na broń sportową,

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 18 lat
– co najmniej 3 miesięczna przynależność do klubu strzeleckiego potwierdzoną przez macierzysty Klub Sportowy
– złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o nadanie patentu

 

.


Copyright © 2016-2019 KS-GATLING.
Wszelkie prawa zastrzeżone.