Egzamin Kompetencyjny IPSC odbędzie się na strzelnicy KS-GATLING w Łężku.

Termin: 30-03-2019 r. o godz. 13 :00, Miejsce: strzelnica KS-GATLING w Łężku.

Organizator: KS Gatling Połczyn- Zdrój

Data: 30-03-2019r., godz. 13:00 (cz. teoretyczna), godz. 13:30(cz. praktyczna) Koszt: 70 zł
Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS i wiedzę z zakresu przepisów IPSC. Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z minimum dwoma magazynkami, amunicja 36 szt.(optimum 50 szt.),pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.
Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Egzaminator
Marcin Skowron 602408855

Formularz rejestracyjny

.


Copyright © 2016-2019 KS-GATLING.
Wszelkie prawa zastrzeżone.